Hur skördas gräsmattor?

 

Odling av färdig gräsmatta sker på stora och öppna fält, precis som många andra grödor.  Våra odlingar ligger på flera gårdar runtom i Eskilstuna kommun. Våra gräsmattor minst 1.5 till 2 år innan de skördas.  Det tar tid innan gräsmattan växer sig tät och tills rotsystemet är tillräckligt utvecklat för att gräsrullen ska hålla ihop. Det är av största betydelse för gräsets kvalitet att alla delprocesser från sådd till skördning sköts med noggrannhet och av duktiga och utbildade medarbetare.

Väder och vind påverkar naturligtvis gräsmattans tillväxt, detta till trots har Gräscenter AB en väldokumenterad hög kvalitet på sina gräsmattor. Mer än 45 års erfarenhet av professionell produktion av färdiga gräsmattor i kombination med nya kunskaper är grundstenarna i vår verksamhet.

 

Klippning

Vi har en medarbetare vars enda uppgift är att klippa våra gräsmattor. Vissa perioder växer gräsmattan fortare än vad en person hinner klippa, därför har vi flera klippare och medarbetare som kan hjälpa till. Och till skillnad från oss tar gräset aldrig semester!

 

Skördning av färdiga gräsmattor

Skördning sker efter beställning och med så kort tid som möjligt mellan upptagning och leverans till kund. Gräsmatta i lager förekommer inte eftersom färdig gräsmatta är en färskvara.

Gräset skördas med automatiska gräsupptagare (Hytek/Trebro), som skär av rötterna på gräset ”som en osthyvel” från marken och sedan rullas det ihop till rullar som läggs på en pall. För att behålla stabiliteten i pallarna under transporten till lastplatsen nätas gräset på pallarna. Trots nätet måste alltid gräspallarna lastsäkras vid transport på väg för att gräspallarna inte ska välta eller falla isär under transporten.

Med hjälp av specialtillverkade ”gafflar” på traktorer transporteras gräspallarna från åker till lastningsplats, där det avhämtas eller levereras vidare ut till kund via lastbilar.