Sedum till mark

 

Sedum är lättskötta, fleråriga växter som kräver lite vatten och trivs där ”ingenting annat vill växa”. Färdig sedummatta och sedum i back, är ett snabbt och enkelt alternativ till plantor. Mindre ogräsrensning behövs än vid plantering av enskilda plantor, pga den färdiga sedummattans och sedumbackens täthet.

En tjusning med sedum är att fördelningen mellan sedumarterna förändras genom åren och att den ändrar färg och och utseende beroende på placerat läge, årstid och år. Ofta får sedum en rödaktig färg vid torka, ex under våren, och en grönaktig färg efter nederbörd. Under perioder blommar den även i olika färger; vitt, gult eller rosa. Blomningen och dess färg kan variera från år till år.

Sedum till mark kan exempelvis planteras i rabatter, rondeller, slänter och vid stenpartier. Placera alltid sedum på avstånd från en gräsmatta. Sedum tål inte slitage och därför bör det undvikas att gå på den alltför ofta. Vid frost och minusgrader ska den inte beträdas.

Sedummatta eller sedumback?

Sedum finns både på matta, sedummatta, men även i back, sedumback. Båda alternativen fungerar alldeles utmärkt på mark. Vill du veta mer om hur sedumback fungerar och används på mark läs gärna mer här.

Vill du använda dig av fuktighetshållande duk under sedummattan i din trädgård fungerar uppbyggnaden på samma sätt som när sedum läggs på tak, med skillnaden att istället för takpapp läggs ca 50 mm makadam. För mer information läs om sedum på tak här.

 

Sedummatta till mark

Vi har flera sorters sedummatta som passar till mark. Oavsett vilken sedummatta du väljer, tänk på att nedanstående endast är exempel-bilder och att mattorna kan se annorlunda ut beroende på när under säsongen du handlar.

Mark

 • Prisvärd europeisk klassiker
 • Låg vikt per flak, lätta att hantera
 • Kokosmatta, miljövänlig stomme
 • Odlad i Europa
 • Varje flak innehåller ca 0.96 kvm och har cirka-måtten 80 x 120 cm

 

Miljö

 • Svenskodlad, anpassad till Sveriges klimat
 • Levereras i flak
 • Tjockt lager substrat som ger en frodig sedummatta
 • Kokosmatta, miljövänlig stomme
 • Varje flak innehåller 1.2 kvm och har cirka-måtten 100 x 120 cm

 

Mix

 • Levereras i rullar istället för i flak
 • Blommar mycket om den trivs
 • Kokosmatta, miljövänlig stomme
 • Odlad i Europa
 • Varje rullar innehåller 1.2 kvm och har cirka-måtten 60 x 200 cm

 

Underlag

När sedummatta ska läggas på mark behöver underlaget vara väldränerat.  Det är viktigt att allt ogräs är borttaget innan läggning. Nedanstående förslag på uppbyggnad är en rekommendation. Du väljer själv ditt underlag, men beakta följande:

 • ett billigare alternativ till mineraljord/substrat är en blandning av sand och rotogräsfri jord. Jord gör att sedum växer extensivt medan sand håller tillbaka ogräs.
 • vid enbart jord som underlag växer sedummattan sig oftast hög och fin. Ogräs trivs i jord och sedummattan behöver ogräsrensas extra.
 • vid enbart sand som underlag blir sedummattan lägre men ogräs förekommer i mindre utsträckning.

Förslag på uppbyggnad:

 1. Sedummatta på kokos
 2. Mineraljord/substrat, 50 mm, med god vattenhållande förmåga och stor povolym.
 3. Geotextil ca 300 g/kvm
 4. Vid behov byggplast för att hindra ogräs
 5. Väldränerat underlag, ex ca 50 mm makadam.

Ytan får gärna luta 2-25 grader. Över 15 graders lutning kan geotextil och ev plastduk behöva förankras.

 

Läggning och skötsel

Sedummatta är en färskvara som ska läggas på plats samma dag den anländer eller avhämtas. Följ även våra vattningsinstruktioner noggrant. Vid läggning behövs alltid två personer som lyfter sedumflaket/rullen i var sin ände.  Flaken kan skäras med vass morakniv eller kökskniv (tex brödkniv). Ibland kan sedumplantor  eller delar av en sedumplanta lossna vid hanteringen. Lägg dessa på jorden så gror dem och blir nya plantor.

Vattna sedummattan ordentligt första gången. Sedummattorna ska därefter bevattnas tills de sitter fast i marken, vilket tar olika lång tid beroende årstid, klimat och uppbyggnad. Vattna ca 15-20 mm varje till var tredje dag. Är det varmt ute behöver de vatten varje dag.

Sedummatta kräver regelbunden ogräsrensning. Rensa alltid vid behov och alltid för hand. Under det första året kan det komma upp ogräs pga att man behöver vattna för att få sedummattan att rota sig under etableringstiden.  Ogräsrensa minimum 2 gånger per säsong, upp till 1-2 gånger i månaden. Ju magrare/dränerande underlag desto mindre arbete med ogräsrensning.

Gödsla ca 2-3 gånger per säsong, gärna med miljövänlig gödning (Biogrön) eller 1 gång per säsong med långsamtverkande gödning ex Multicote 6M. Framförallt är det viktigt att gödsla varje vår för att  få en riklig blomning i juni-augusti.

Sedum kan klippas på hög höjd efter blomning.

På höstens ska löv tas bort från sedummattan.