IMG_2021_05_30_064145

Sedum - närbild - läggning på tak