Sedumback

 

 

Sedumbacken är ett allt-i-ett-system med dränering, sedumjord och sedum färdigt i en back, som passar både till mark och tak.  Det är vår exklusivaste variant av sedum. Sedumbackar är mycket enkla att hantera, en person kan bära flera samtidigt. Sedumbackarna är frodiga med god artrikedom av härdiga sedumsorter.

Eftersom backarna innehåller ett tjock anpassat lager av speciellt utformad jord till sedum klarar backarna torka väldigt bra på tak. Med sin naturliga avgränsning till andra ytor genom sin back, som de odlas i, behöver de minimal tillsyn och ogräsrensning när de placeras på mark.

 

Allt i ett – Sedumback till mark

Att placeras sedumbacken på mark är enkelt, se bara till att du gräver ur tre till sex centimeter där backarna ska placeras. Det går självklart även bra att placera backarna direkt på jord- eller gruslager. Eftersom sedumet växer i en back tränger ogräs sig sällan igenom nedifrån och från sidorna.

 

Allt i ett – Sedumback till tak

Sedumbacken är en komplett produkt som kan placeras direkt på takets rotfasta tätskikt.  Backarna är lätta att bära för en person, en stor fördel vid läggning på tak. Sedumbackarna är danskproducerade och blandningen är framtagen för skandinaviskt och nordiskt klimat. Sedumbackarna kan sätta direkt på det rotfasta tätskiktet enligt producenten, vi rekommenderar att man lägger en skyddande geotextil mellan sedumback och tätskikt för att säkerhetsställa att det uppkommer en skada på tätskiktet av tex en sten i skon.

 

 

 

Montering på taklutning 0-10 grader

Inga stödprofiler behövs vid taklutningar under 10 grader. Om det finns avlopp bör man montera en inspektionsbox så att avloppet kan besiktas och för att undvika att sedumet växer ner i avloppet och orsakar stopp.

I nedkanten monteras kantavslut för sedumback.

Montering på taklutning 10-25 grader

Vid högre taklutning behövs, utöver kantavslut, stödprofiler monteras som håller backarna på plats. Minst var fjärde rad ska en stödprofil monsteras, dvs med 150 cm mellanrum. Avståndet är endast vägledande, andra faktorer kan behövas vägas in.

Montering

  1. Kantavslut svetsas fast med en remsa takpapp på minst 20 cm, även självhäftande takpapp kan användas.
  2. Inspektionsbox placeras över alla utlopp.
  3. Om taket lutar mer än 10 grader ska stödprofiler monteras. Fäst genom att svetsa men en remsa takpapp eller använd självhäftande takpapp.
  4. Backarna placeras tätt ihop. Sedumbackarna måste läggas inom 48 timmar.
  5. Skär backarna vid behov med en isoleringskniv. Skär dock aldrig på taket så du av misstag skadar tätskiktet. Den kant på sedumbacken som inte har plast ska placeras inåt.
  6. Vattna igenom sedumtaket direkt efter läggning, detta är extra viktigt i torra perioder.

 

Kort fakta sedumback

Mått L x B x H: 37 x 57 x 6 cm
Antal kvm: ca 0,21 kvm per back
Total bygghöjd: 6 cm + sedumplantor
Vikt vattenmättat: 50 kg/kvm
Vattenhållning: 25 l/kvm
Brandskyddklassning: BROOF (t2)
Sedumarter: 5-9 sedumarter