Marksedum Mix

Sedum är lättskötta, fleråriga växter som kräver lite vatten och trivs där ”ingenting annat vill växa”. Färdig sedummatta och sedum i back, är ett snabbt och enkelt alternativ till plantor. Mindre ogräsrensning behövs än vid plantering av enskilda plantor, pga den färdiga sedum- mattans /backens täthet.

En tjusning med sedum är att fördelningen mellan sedumarterna förändras genom åren och att den ändrar färg och och utseende beroende på placerat läge, årstid och år. Ofta får sedum en rödaktig färg vid torka, ex under våren, och en grönaktig färg efter nederbörd. Under perioder blommar den även i olika färger; vitt, gult eller rosa. Blomningen och dess färg kan variera från år till år.

Sedum till mark kan exempelvis planteras i rabatter, rondeller, slänter och vid stenpartier. Placera alltid sedum på avstånd från en gräsmatta och aldrig under ett träd. Sedum tål inte slitage och därför bör det undvikas att gå på den alltför ofta. Vid frost och minusgrader ska den inte beträdas.

Sedummatta eller sedumback?

Sedum finns både på matta, sedummatta, men även som sedumback. Båda alternativen fungerar alldeles utmärkt på mark. Vill du veta mer om hur sedumback fungerar och används på mark läs gärna mer här. Vill du använda dig av fuktighetshållande duk under sedummattan i din trädgård fungerar uppbyggnaden på samma sätt som när sedum läggs på tak. För mer information läs om sedum på tak läs gärna här.

 

Sedummatta till mark

Vi har flera sorters sedummatta som passar till mark. Oavsett vilken sedummatta du väljer, tänk på att nedanstående endast är exempel-bilder och att mattorna kan se annorlunda ut beroende på när under säsongen du handlar.

 

Mix

 • Levereras i rullar istället för i flak
 • Blommar mycket om den trivs
 • Kokosmatta, miljövänlig stomme
 • Odlad i Europa
 • Varje rullar innehåller 1.2 kvm och har cirka-måtten 60 x 200 cm

 

 

Underlag

När sedummatta ska läggas på mark behöver underlaget vara väldränerat.  Det är viktigt att allt ogräs är borttaget innan läggning. Nedanstående förslag på uppbyggnad är en rekommendation.

 1. Sedummatta på kokos
 2. Mineraljord/substrat, 50 mm, med god vattenhållande förmåga och stor povolym.
 3. Geotextil ca 300 g/kvm
 4. Vid behov byggplast för att hindra ogräs
 5. Väldränerat underlag, ex ca 50 mm makadam.

 

Ytan får gärna luta 2-20 grader. Över 15 graders lutning kan geotextil och ev plastduk behöva förankras. Vid lutningar över 20 grader rekommenderas uppbyggnad med fuktighetshållande filt under såsom på ett tak. Välj isf “Sedum för tak”.

Du väljer själv ditt underlag, men beakta följande:

 • ett billigare alternativ till mineraljord/substrat är en blandning av sand och rotogräsfri jord. Jord gör att sedum växer extensivt medan sand håller tillbaka ogräs. Sand och jord håller inte fukt på samma sätt som mineraljord/substrat som är specifikt utformat för sedum.
 • vid enbart jord som underlag växer sedummattan sig oftast hög och fin. Ogräs trivs i jord och sedummattan behöver ogräsrensas extra.
 • vid enbart sand som underlag blir sedummattan lägre, men ogräs förekommer i mindre utsträckning, och underlaget håller inte fukt.

 

Montering

 1. Sedummatta är en färskvara som ska läggas på plats samma dag den anländer eller avhämtas (inom 8 timmar från att leveransen anlänt eller avhämtats). Den blir lätt skadad av värme när den ligger på pall, var särskilt aktsam vid väderlek över 15 grader. De sedummattor som läggs ut sist bör läggas i skugga för att minska uttorkning och värme. Om underlaget är tort och det är mycket varmt ute (över 22 grader) bör underlaget vattnas igenom innan läggning sker av sedummatta. Sedummattor får aldrig flyttas eller hanteras när det är frost eller minusgrader ute, eftersom de då dör ut. Noter att det tar ett tag från att frost eller minusgraderna har försvunnit ur luften till dess mattorna har tinat upp.
 2. Placera pallen med sedummatta intill läggningsplatsen. Mattorna är ömtåliga och flyttas kortast möjliga sträcka.
 3. Flytta sedummattorna från pall genom att två personer bär dem och lägg dem därefter kant i kant. Rulla försiktigt ut sedummattorna. Sedummattorna går att skära i – men tänk på att använda en vass kniv eller såg. Ibland kan sedumplantor  eller delar av en sedumplanta lossna vid hanteringen, lägg då tillbaka sedumet så växer det fast.
 4. Vattna igenom sedummattorna noggrant annars dör de. Både mattorna och underlag ska vara fullt vattenmättat efter läggning.
 5. Sedummattorna ska därefter vattnas tills de sitter fast i underlaget. Detta kan ta olika lång tid beroende på årstid, klimat och uppbyggnad. Under de följande veckorna ska sedummattorna därför, som en riktlinje, vattnas med 15-20 mm vatten varje till var tredje dag. Är det varmt ute behöver de vatten varje dag.

 

Skötselråd

Gödsling

Sedummattor måste gödslas varje vår för att behålla frodigheten och kunna blomma på sommaren. Vi rekommenderar Biogrön vid första gödseltillfället och därefter en långsamtgivande gödning (3-4 månaders) anpassad för sedum ex Multicote eller Sempergreens.

Vattning

Vid torkperioder längre än tre veckor behöver sedummattan bevattnas för att överleva, så nya rotskott och ta upp näring.

Snöskottning

Lämna kvar ca 5 cm snö vid skottning för att inte förstöra sedummattan. Lägg/skotta aldrig snö på sedummattan.

Ogräs & löv

Sedummattor kräver regelbunden ogräsrensning. Rensa alltid vid behov och alltid för hand. Under det första året kan ogräsrensning behövas mer frekvent.  Ta bort löv och annat som ligger ovanpå sedummattan innan vintern kommer.

Övrig info

Vill du att sedumet ska öka i växtlighet krävs bevattning och miljövänlig gödning som ex Biogrön.

Sedum bör inte beträdas mer än vid enstaka tillfällen och aldrig när det är frost eller minusgrader.

Sedum förändras i färg och växtlighet mellan årstiderna och åren. Sedum kan klippas på hög höjd efter blomning.

På sedummattan lämnas garanti enligt våra leverantörers villkor. Ingen växtgaranti lämnas på sedummattor som läggs efter 15 september. Se till att sedummattan är i god kondition under september och oktober månad för att kunna möta vintern.