Sedumback Exklusive till mark & tak

 

 

Sedumbacken är ett allt-i-ett-system med dränering, sedumjord och sedum färdigt i en back, som passar både till mark och tak.  Det är vår exklusivaste variant av sedum. Sedumbackar är mycket enkla att hantera, en person kan bära flera samtidigt. Sedumbackarna är frodiga med god artrikedom av härdiga sedumsorter.

Eftersom backarna innehåller ett tjock anpassat lager av speciellt utformad jord till sedum klarar backarna torka väldigt bra på tak. Med sin naturliga avgränsning till andra ytor genom sin back, som de odlas i, behöver de minimal tillsyn och ogräsrensning när de placeras på mark.

Allt i ett – Sedumback till mark

Att placeras sedumbacken på mark är enkelt, se bara till att du gräver ur tre till sex centimeter där backarna ska placeras. Det går självklart även bra att placera backarna direkt på jord- eller gruslager. Eftersom sedumet växer i en back tränger ogräs sig sällan igenom nedifrån och från sidorna.

 

Allt i ett – Sedumback till tak

Sedumbacken är en komplett produkt som kan placeras direkt på takets rotfasta tätskikt.  Backarna är lätta att bära för en person, en stor fördel vid läggning på tak. Sedumbackarna är danskproducerade och blandningen är framtagen för skandinaviskt och nordiskt klimat. Sedumbackarna kan sätta direkt på det rotfasta tätskiktet enligt producenten, vi rekommenderar att man lägger en skyddande geotextil mellan sedumback och tätskikt för att säkerhetsställa att det uppkommer en skada på tätskiktet av tex en sten i skon.

 

 

Montering på tak

 1. Sedumbackar är en färskvara som ska läggas på plats samma dag den anländer eller avhämtas (inom 8 timmar från att leveransen anlänt eller avhämtats). Den blir lätt skadad av värme när den ligger på pall, var särskilt aktsam vid väderlek över 15 grader. De backar som läggs ut sist bör läggas i skugga för att minska uttorkning och värme.  Sedumbackar får aldrig flyttas eller hanteras när det är frost eller minusgrader ute, eftersom de då dör ut. Notera att det tar ett tag från att frost eller minusgraderna har försvunnit ur luften till dess mattorna har tinat upp.
 2. Placera pallen med sedumbackar intill läggningsplatsen. Backarna är ömtåliga och flyttas kortast möjliga sträcka.
 3. Flytta backarna från pallen och lägg dem därefter kant i kant. Sedumbackarna går att skära i – men tänk på att använda en vass kniv eller såg. Den kant på sedumbacken som inte har plast ska placeras inåt. Ibland kan sedumplantor  eller delar av en sedumplanta lossna vid hanteringen, lägg då tillbaka sedumet så växer det fast.
 4. Vattna igenom sedumbackarna noggrant annars dör de. Sedumbackarna ska vara fullt vattenmättat efter läggning.
 5. Under de följande veckorna ska sedumbackarna underhållsvattnas 10-30 mm var tredje dag, eller varje dag om det är varmt ute.

Montering på taklutning 0-10 grader

Inga stödprofiler behövs vid taklutningar under 10 grader. Om det finns avlopp bör man montera en inspektionsbox så att avloppet kan besiktas och för att undvika att sedumet växer ner i avloppet och orsakar stopp.

I nedkanten monteras kantavslut för sedumback.

Montering på taklutning 10-25 grader

Vid högre taklutning behövs, utöver kantavslut, stödprofiler monteras som håller backarna på plats. Minst var fjärde rad ska en stödprofil monsteras, dvs med 150 cm mellanrum. Avståndet är endast vägledande, andra faktorer kan behövas vägas in.

Montering

 1. Kantavslut svetsas fast med en remsa takpapp på minst 20 cm, även självhäftande takpapp kan användas.
 2. Inspektionsbox placeras över alla utlopp.
 3. Om taket lutar mer än 10 grader ska stödprofiler monteras. Fäst genom att svetsa men en remsa takpapp eller använd självhäftande takpapp.
 4. Backarna placeras tätt ihop. Sedumbackarna måste läggas inom 48 timmar.
 5. Skär backarna vid behov med en isoleringskniv. Skär dock aldrig på taket så du av misstag skadar tätskiktet. Den kant på sedumbacken som inte har plast ska placeras inåt.
 6. Vattna igenom sedumtaket direkt efter läggning, detta är extra viktigt i torra perioder.

 

Montering på mark

 1. Gräv ur tre till sex centimeter där backarna ska placeras. Det går självklart även bra att placera backarna direkt på jord- eller gruslager.
 2. Sedumbackar är en färskvara som ska läggas på plats samma dag den anländer eller avhämtas (inom 8 timmar från att leveransen anlänt eller avhämtats). Den blir lätt skadad av värme när den ligger på pall, var särskilt aktsam vid väderlek över 15 grader. De backar som läggs ut sist bör läggas i skugga för att minska uttorkning och värme.  Sedumbackar får aldrig flyttas eller hanteras när det är frost eller minusgrader ute, eftersom de då dör ut. Notera att det tar ett tag från att frost eller minusgraderna har försvunnit ur luften till dess mattorna har tinat upp.
 3. Placera pallen med sedumbackar intill läggningsplatsen. Backarna är ömtåliga och flyttas kortast möjliga sträcka.
 4. Flytta backarna från pallen och lägg dem därefter kant i kant. Sedumbackarna går att skära i – men tänk på att använda en vass kniv eller såg. Den kant på sedumbacken som inte har plast ska placeras inåt. Ibland kan sedumplantor  eller delar av en sedumplanta lossna vid hanteringen, lägg då tillbaka sedumet så växer det fast.
 5. Vattna igenom sedumbackarna noggrant annars dör de. Sedumbackarna ska vara fullt vattenmättat efter läggning.
 6. Under de följande veckorna ska sedumbackarna underhållsvattnas 10-30 mm var tredje dag, eller varje dag om det är varmt ute.

 

 

Skötselråd

Gödsling

Sedumbackar måste gödslas varje vår för att behålla frodigheten och kunna blomma på sommaren. Vi rekommenderar Biogrön vid första gödseltillfället och därefter en långsamtgivande gödning (3-4 månaders) anpassad för sedum ex Multicote eller Sempergreens.

Vattning

Vid torkperioder längre än tre veckor rekommenderas att sedumbackarna bevattnas för att hålla sig vackra.

Snöskottning

Lämna kvar ca 5 cm snö vid skottning för att inte förstöra sedumbackarna. Lägg/skotta aldrig snö på sedumbackarna.

Ogräs & löv

Avlägsna alltid självsådda träd, buskar eller ogräs minst två gånger per år (vår och höst).  Ta bort löv och annat som ligger ovanpå sedummattan innan vintern kommer.

Övrig info

Vill du att sedumet ska öka i växtlighet krävs bevattning och miljövänlig gödning som ex Biogrön.

Sedum bör inte beträdas mer än vid enstaka tillfällen och aldrig när det är frost eller minusgrader.

Sedum förändras i färg och växtlighet mellan årstiderna och åren. Sedum kan klippas på hög höjd efter blomning.

På sedummattan lämnas garanti enligt våra leverantörers villkor. Ingen växtgaranti lämnas på sedummattor som läggs efter 15 september. Se till att sedummattan är i god kondition under september och oktober månad för att kunna möta vintern.

 

Kort fakta sedumback

Mått L x B x H: 37 x 57 x 6 cm
Antal kvm: ca 0,21 kvm per back
Total bygghöjd: 6 cm sedumplantor
Vikt vattenmättat: 50 kg/kvm
Vattenhållning: 25 l/kvm
Brandskyddklassning: BROOF (t2)
Sedumarter: 5-9 sedumarter