Taksedum Mix

Vill du göra skillnad för vår miljö, bidra till att minska den globala växthusuppvärmningen och till öka den biologiska mångfalden, så är färdig sedummatta och sedum i back ett snabbt och enkelt alternativ att lägga på tak. Sedum är lättskötta, fleråriga växter som kräver lite vatten. Sedum kräver lite skötsel, är torktåligt och har ytligt rotsystem, vilket gör att det passar perfekt på en utsatt miljö såsom ett tak.

Ett sedumtak är vackert. En tjusning med sedum är att fördelningen mellan sedumarterna förändras genom åren och att den ändrar färg och och utseende beroende på placerat läge, årstid och år. Ofta får sedum en rödaktig färg vid torka, ex under våren, och en grönaktig färg efter nederbörd. Under perioder blommar den även i olika färger; vitt, gult eller rosa. Blomningen och dess färg kan variera från år till år.

Sedum tål inte slitage och därför bör det undvikas att gå på den alltför ofta. Placera aldrig sedum under ett träd. Vid frost och minusgrader ska den inte beträdas.

 

 

Fördelar med sedumtak

• Isolerar byggnaden.
• Dämpar buller.
• Tar hand om förorenat dagvattnet.
• Förbättrar luftkvalitén, då växterna binder luftföroreningar och damm.
• Jämnare temperatur inomhus (det blir svalare om sommaren och varmare om vintern).
• Skyddar tätskiktet från UV-ljus, vilket förlänger tätskiktets livslängd.
• Bra för djurlivet, ex fjärilar, insekter och fåglar.

 

Sedummatta eller sedumback?

Sedum finns både på matta, sedummatta, men även i back, sedumback. Båda alternativen fungerar alldeles utmärkt på tak. Vill du veta mer om hur sedumback fungerar på tak läs gärna mer här.

 

Sedummatta på tak

Vi har flera olika system och uppbyggnader till sedumtak. Vi rekommenderar att man följer respektive leverantörs rekommendationer, då det är deras garantier som gäller.

Mix

   

 

 • Levereras i rullar istället för i flak
 • Blommar mycket om den trivs
 • Kokosmatta, miljövänlig stomme
 • Odlad i Europa
 • Varje rullar innehåller 1.2 kvm och har cirka-måtten 60 x 200 cm
 • Brandgodkänd enligt BROOF (t2)
 • Mättad vikt 40 kg/kvm vid 2-25 graders taklutning
 • Mättad vikt 45 kg/kvm vid 0-4 graders taklutning
 • Systemtjocklek, ca 5-7 cm, inklusive underlag
 • Kan kompletteras med extra vattenhållande lager, vilket gör att den ex kan användas branta lutningar.

 

Taklutning 2°- 27°

1.Fuktighetshållande filt S20. Fuktighetshållande skikt av stenull. Tjocklek 20 mm.
2. Sedummatta Mix.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taklutning 0°- 4°

 1. Dräneringsmatta C20. En dränerande och filtrerande matta av polypropen. På ovan- och undersida av mattan finns en skyddande polyesterfilt.
 2. Fuktighetshållande filt S20. Fuktighetshållande skikt av stenull. Tjocklek 20 mm.
 3. Sedumatta Mix

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuktighetshållande filten S20 består av stenull och därför bör handskar användas när den hanteras.

 

Montering

 1. Sedummatta är en färskvara som ska läggas på plats samma dag den anländer eller avhämtas (inom 8 timmar från att leveransen anlänt eller avhämtats). Den blir lätt skadad av värme när den ligger på pall, var särskilt aktsam vid väderlek över 15 grader. De sedummattor som läggs ut sist bör läggas i skugga för att minska uttorkning och värme. Om underlaget är tort och det är mycket varmt ute (över 22 grader) bör underlaget vattnas igenom innan läggning sker av sedummatta. Sedummattor får aldrig flyttas eller hanteras när det är frost eller minusgrader ute, eftersom de då dör ut. Notera att det tar ett tag från att frost eller minusgraderna har försvunnit ur luften till dess mattorna har tinat upp.
 2. Lyft upp pallen med sedummatta med en kran eller liknande till en nivå i höjd med taket. Pallen ska inte ställas på taket då tätskiktet kan skadas. Mattorna är ömtåliga och ska flyttas kortast möjliga sträcka.
 3. Flytta sedummattorna från pall genom att två personer bär dem och lägg dem därefter kant i kant. De får aldrig lyftas av endast en person! Sedummattorna går att skära i – men tänk på att använda en vass kniv eller såg. Ibland kan sedumplantor  eller delar av en sedumplanta lossna vid hanteringen, lägg då tillbaka sedumet så växer det fast. Vid ev kapning – var försiktig så att inte tätskiktet inte skadas.
 4. Vid behov fyll i skarvarna med substrat, eftersom mattorna kan ändra storlek beroende på väderförhållanden. Detta går även att göra vid ett senare skede.
 5. Vattna igenom sedummattorna noggrant annars dör de. Både mattorna och underlag ska vara fullt vattenmättat efter läggning. Nocken är den torraste punkten av sedumtaket.
 6. Sedummattorna ska därefter vattnas tills de sitter fast i underlaget. Detta kan ta olika lång tid beroende på årstid, klimat och uppbyggnad. Under de följande veckorna ska sedummattorna därför, som en riktlinje, vattnas med 15-30 mm vatten varje till var tredje dag. Är det varmt ute behöver de vatten varje dag. Lägger ni under hösten vattnas sedumet vid behov.

 

Skötselråd

Gödsling

Sedummattor måste gödslas varje vår för att behålla frodigheten och kunna blomma på sommaren. Vi rekommenderar Biogrön vid första gödseltillfället och därefter en långsamtgivande gödning (4-6 månaders) anpassad för sedum ex Multicote eller Sempergreens. Lägg alltid på vatten efter gödsling.

Vattning

Vid torkperioder längre än tre veckor behöver sedummattan bevattnas för att överleva, så nya rotskott och ta upp näring. under våren är det viktigt att underhållsvattna sedumet för att få igång det efter vintern.

Snöskottning

Lämna kvar ca 5 -10 cm snö vid skottning på taket för att inte förstöra sedummattan. Tänk på att vara varsam och att skotta för hand.

Ogräs & löv

Sedummattor kräver regelbunden ogräsrensning. Rensa alltid vid behov och alltid för hand. Under det första året kan ogräsrensning behövas mer frekvent.  Sedummattan ska kontrolleras 1-2 gånger per år. Det är viktigt att ta bort maskrosor och trädplantor då deras rötter kan skada tätskiktet. Vid varma perioder försvinner normalt ogräs från sedummattan, eftersom ogräset då torkar ut. Ta bort löv och annat som ligger ovanpå sedummattan innan vintern kommer.

Årlig uppföljning

Varje år ska man:

 • Ta bort ogräs och andra oönskade växter för hand så att dessa inte skadar tätskiktet.
 • Kontrollera avrinningen och ta bort löv, sten, växter och skräp från hängrännor, takbrunnar, ventiler mm.
 • Underhållsvattna vid torkperioder längre än tre veckor och under våren.
Övrig info

Vill du att sedumet ska öka i växtlighet krävs bevattning och miljövänlig gödning som ex Biogrön.

Sedum bör inte beträdas mer än vid enstaka tillfällen och aldrig när det är frost eller minusgrader.

Sedum förändras i färg och växtlighet mellan årstiderna och åren. Sedum kan klippas på hög höjd efter blomning.

På sedummattan lämnas garanti enligt våra leverantörers villkor. Ingen växtgaranti lämnas på sedummattor som läggs efter 15 september. Se till att sedummattan är i god kondition under september och oktober månad för att kunna möta vintern.