Sedum på tak

 

Sedum på tak

Vill du göra skillnad för vår miljö, bidra till att minska den globala växthusuppvärmningen och till öka den biologiska mångfalden så är färdig sedummatta och sedum i back, ett snabbt och enkelt alternativ att lägga på tak. Sedum är lättskötta, fleråriga växter som kräver lite vatten. Sedum kräver lite skötsel, är torktåligt och har ytligt rotsystem, vilket gör att det passar perfekt på en utsatt miljö såsom ett tak.

Ett sedumtak är vackert. En tjusning med sedum är att fördelningen mellan sedumarterna förändras genom åren och att den ändrar färg och och utseende beroende på placerat läge, årstid och år. Ofta får sedum en rödaktig färg vid torka, ex under våren, och en grönaktig färg efter nederbörd. Under perioder blommar den även i olika färger; vitt, gult eller rosa. Blomningen och dess färg kan variera från år till år.

Sedum tål inte slitage och därför bör det undvikas att gå på den alltför ofta. Vid frost och minusgrader ska den inte beträdas.

Droppbevattning, används dagligen vid behov, behövs alltid över 10 grader för att sedumet ska hållas extensivt och inte torka ut. Sedumet behöver vatten vid torrperioder över två veckor oavsett lutning.

Sedummattor som bärs av personal

Stora fördelar med sedumtak

• Isolerar byggnaden.
• Dämpar buller.
• Tar hand om förorenat dagvattnet.
• Förbättrar luftkvalitén, då växterna binder luftföroreningar och damm.
• Jämnare temperatur inomhus (det blir svalare om sommaren och varmare om vintern).
• Skyddar tätskiktet från UV-ljus, vilket förlänger tätskiktets livslängd.
• Bra för djurlivet, ex fjärilar, insekter och fåglar.

 

Sedummatta eller sedumback?

Sedum finns både på matta, sedummatta, men även i back, sedumback. Båda alternativen fungerar alldeles utmärkt på tak. Vill du veta mer om hur sedumback fungerar läs gärna mer här.

 

Sedummatta på tak

Vi har flera olika system och uppbyggnader till sedumtak. Vi rekommenderar att man följer respektive leverantörs rekommendationer, då det är deras garantier som gäller.

Miljö

Sedummattor som placeras på tak Tak sedum - närbild Tak sedum plantage röd taksedum närbild

 • Svenskodlad, anpassad och framtagen till Sveriges klimat
 • Levereras i flak
 • Tjockt lager substrat som ger en frodig sedummatta
 • Kokosmatta, miljövänlig stomme som är biologiskt nedbrytbar
 • Varje flak innehåller 1.2 kvm och har cirka-måtten 100 x 120 cm
 • Brandgodkänd enligt BROOF (t2)
 • Mättad vikt 50 kg/kvm
 • Systemtjocklek, ca 5 cm, inklusive underlag

Taklutning 2°- 20°

 1. Fuktighetshållande filt SF 1200.
 2. Sedummatta Miljö.

 

Taksedum diagram

 

 

 

 

 

 

Taklutning 0°- 3°

1. Drän 25 och filt SF 1200. Ett dränerande och fuktighetshållande lager.
2. Sedummatta Miljö.

Taksedum diagram

 

 

 

 

 

 

 

Mix

grön taksedum närbild grön röd taksedum grön grå taksedum grön röd taksedum plantage

 

 • Levereras i rullar istället för i flak
 • Blommar mycket om den trivs
 • Kokosmatta, miljövänlig stomme
 • Odlad i Europa
 • Varje rullar innehåller 1.2 kvm och har cirka-måtten 60 x 200 cm
 • Brandgodkänd enligt BROOF (t2)
 • Mättad vikt 40 kg/kvm vid 2-25 graders taklutning
 • Mättad vikt 45 kg/kvm vid 0-4 graders taklutning
 • Systemtjocklek, ca 5-7 cm, inklusive underlag

 

Taklutning 2°- 27°

1.Fuktighetshållande filt S20. Fuktighetshållande skikt av stenull. Tjocklek 20 mm.
2. Sedummatta Mix.

 

taksedum diagram

 

 

 

 

 

 

 

Taklutning 0°- 4°

 1. Dräneringsmatta C20. En dränerande och filtrerande matta av polypropen. På ovan- och undersida av mattan finns en skyddande polyesterfilt.
 2. Fuktighetshållande filt S20. Fuktighetshållande skikt av stenull. Tjocklek 20 mm.
 3. Sedumatta Mix

 

taksedum lager diagram

 

 

 

 

 

 

 

Fuktighetshållande filten S20 består av stenull och därför bör handskar användas när den hanteras.

 

 

Poly

 • Odlas på polypropen, ej nedbrytbar stomme.
 • Svenskodlad, anpassad och framtagen till Sveriges klimat
 • Levereras i flak
 • Varje flak innehåller 0,8 kvm och har cirka-måtten 100 x 80 cm
 • Brandgodkänd enligt BROOF (t2)
 • Mättad vikt 50 kg/kvm
 • Systemtjocklek, ca 5 cm, inklusive underlag

Taklutning 2°- 20°

 1. Fuktighetshållande filt SF 1200.
 2. Sedummatta Poly.

 

taksedum diagram

 

 

 

 

 

 

Taklutning 0°- 3°

1. Drän 25 och filt SF 1200. Ett dränerande och fuktighetshållande lager.
2. Sedummatta Poly.

taksedum diagram