Sedumtak – Montering & Skötsel

MONTERING AV SEDUMTAK

Rotsäkert takpapp

Använd både ”hängslen och livrem” och montera ett takpapp som enligt tillverkaren är säker för sedumtak/gröna tak. De flesta tillverkare har rekommendationer på sin hemsida för olika taklutningar på sedumtak. För att försäkringar ska gälla ska läggningen utföras av en auktoriserad takläggare.

Singel eller annan dränering

Takfoten och andra avrinningsytor, ex ränndalar, ska hållas fria från sedum eller ha ett dränerande lager. För att vattnet ska ha fri framfart kan ett dränerande lager läggas    under en sedummatta. Vissa ytor är bättre att belägga med singel (obs! naturrunt och tvättat).

Ytor, som får för lite regn, beläggs tex med singel. Intill fasader lämnas 0,5 meter från husvägg som beläggs med singel, precis som under takutsprång.

Singel får inte läggas direkt på tätskiktet, utan läggs på ett skyddande lager med geotextil eller fuktighetshållande filt.

 

Innan leverans

 • Städa av takytan.
 • Dubbelkolla tätskiktet.
 • Montera kantavslut.
 • Ordna bevattning.
 • Förbered fallskydd och nödvändiga säkerhetsåtgärder.
 • Planera schemat för läggning, behövs kranlyft?

Kantavslut och stödprofiler

Använd gärna perforerat, rostfritt kantavslut.

Kantavslut (och ev stödprofiler till sedumbackar) klistras fast med bitar av kompatibelt takmaterial som papp, pvc eller gummiduk på      befintlig taktäckning.

Stödprofiler, som används vid sedumbackar, ska monteras på var ca fjärde rad vid lutningar över 10°. Låna gärna tomma backar för att kontrollera att stödprofilerna hamnar på rätt plats.

Kontrollera taket

Kontrollera att tätskiktet håller! Undvik ett läckande tak genom att kontrollera tätskikt och avrinning en extra gång innan läggning.

Vid leverans
• Sedummattorna måste läggas samma dag som de anländer!
• Placera sedummattorna i skuggan om möjligt.
• Arbeta i par.
• Placera pallar på takets bärande punkter och fördela vikten.

Bra att ha till hands

 • Isoleringskniv eller annan tandad vass kniv.
 • Stanleykniv med böjt blad för att dela dränerande material.
 • Sopborste.
 • Sopsäckar.

Vid leverans

 • Sedummattorna måste läggas samma dag som de anländer!
 • Placera sedummattorna i skuggan om möjligt.
 • Arbeta i par vid läggning av sedummattor.
 • Placera pallar på takets bärande punkter och fördela vikten. Allra helst; håll pallen i luften ovanför taket.
 • Skär alltid materialet på marken istället för på taket.

Vid läggning av sedummattor

 • Lägg hela mattor över nocken.
 • Börja läggningen nederst i ett hörn.
 • Lägg skarvmaterial mellan sedumflaken. (Gäller endast Premium och Moss-sedum.)

Vid läggning av sedumbackar

 • Vänd alltid delade sedumbackar med den sågade delen inåt.
 • Placera hela sedumbackar längst ut, dvs längs med kanten av taket.

 

SKÖTSEL AV ETT SEDUMTAK

Vattning

Vattna rikligt efter läggning för att snabbt aktivera sedumets rotsystem. Vid torkperioder, som varar mer än tre veckor, bör sedumtaket underhållsvattnas. Under våren, mars-maj, är det extra viktigt att underhållsvattna för att få igång sedumet efter vintern.

Installera gärna en droppslang vid taknocken för enklare bevattning.

Gödsling

Sedumtak ska gödslas en gång per varje år med långsamtverkande gödning som är anpassad för sedumtak (verkningstid 4-8
månader). Gödsla en omgång på våren för en riklig blomning, eller under hösten innan första frosten.

Snöskottning

Vid snöskottning lämnas 5-10 cm  snö kvar på taket. Tänk på att vara varsam och att skotta för hand.

Inspektion

Varje år ska du:

 • Ta bort ogräs och andra oönskade växter för hand. Det är väldigt viktigt att växter med starka fötter tas bort, såsom trädplantor, så att dessa inte skadar tätskiktet.
 • Kontrollera avrinningen och ta bort löv och skräp från hängrännor, takbrunnar, ventiler mm.
 • Ta bort sten, grus och
  växter från hängrännor.
 • Ta bort löv från sedumet om det finns i större mängder.

Sedum under våren

Sedum under våren, dvs från mars till slutet av maj, kan se ut att inte vara vid liv. Gödsling och bevattning bör ske för att ”väcka liv” i sedumet.