Vägbeskrivning åkrar

Vingsleör (Vingslör) säteri, före gården

Från Eskilstuna: Ta väg 230 mot Katrineholm. Efter drygt 10 km från Eskilstuna åker du förbi Gillberga skola. Ett par kilometer efter skolan (eller totalt 15 km från Eskilstuna) sväng höger vid skyltar ”Vingslör 3 km” ”Torpa” ”Lista kyrka”. Följ vägen till Vingslör.

Kartnål till Vingsleör finns här

Vingsleör (Vingslör) säteri, efter gården

Från Eskilstuna: Ta väg 230 mot Katrineholm. Efter drygt 10 km från Eskilstuna åker du förbi Gillberga skola. Ett par kilometer efter skolan (eller totalt 15 km från Eskilstuna) sväng höger vid skyltar ”Vingslör 3 km” ”Torpa” ”Lista kyrka”. Följ vägen till Vingslör.

Kartnål till Vingsleör finns här

Vingsleör (Vingslör) säteri, efter vägen

Från Eskilstuna: Ta väg 230 mot Katrineholm. Efter drygt 10 km från Eskilstuna åker du förbi Gillberga skola. Ett par kilometer efter skolan (eller totalt 15 km från Eskilstuna) sväng höger vid skyltar ”Vingslör 3 km” ”Torpa” ”Lista kyrka”. Följ vägen till Vingslör.

Bondeka

Från Eskilstuna: Tag väg 230 mot Katrineholm. Efter drygt 10 km åker du förbi Gillberga skola. Ett par kilometer efter skolan sväng vänster vid skylt Bondeka. Kör 2 km, lastplats efter gården.

Kartnål till Bondeka finns här

Norrnäs

Från Eskilstuna: Ta väg 230 mot Katrineholm. Efter drygt 10 km från Eskilstuna åker du förbi Gillberga skola. Ett par kilometer efter skolan (eller totalt 15 km från Eskilstuna) sväng höger vid skyltar ”Vingslör 3 km” ”Torpa” ”Lista kyrka”. Följ vägen till Vingslör Säteri/Gamla skolan. Åk 1.5 kilometer, sväng höger vid Almby 2 och Norrnäs 1.  Efter 1 km sväng höger ut över åkern (nylagd väg), precis i “den svaga vänsterkurvan”. Följ vägen till lastplatsen. Håll medurs i vändslingan.

Kartnål till Norrnäs finns här

Barksäter

Åk E20 mellan Eskilstuna och Strängnäs. Ca 1 mil från Eskilstuna ta avfart Kjula/Ärla (avfart 134). Åk mot Kjula, i Kjula sväng höger mot Strängnäs. Efter ca 1 mil sväng höger vid skylt ”Barvagården”. Väger delar sig vid Barvagården – håll höger mot Ärla. Framme efter ca 500 meter.

Kartnål till Barksäter finns här

Barksäter, vid vägen

Åk E20 mellan Eskilstuna och Strängnäs. Ca 1 mil från Eskilstuna ta avfart Kjula/Ärla (avfart 134). Åk mot Kjula, i Kjula sväng höger mot Strängnäs. Efter ca 1 mil sväng höger vid skylt ”Barvagården”. Väger delar sig vid Barvagården – håll höger mot Ärla. Framme efter ca 500 meter.

 

Nytorp/Pajskarstorp

Åk E20 mellan Eskilstuna och Strängnäs. Ca 1 mil från Eskilstuna ta avfart Kjula/Ärla (avfart 134). Åk mot Ärla ca 1 mil. Vid ortskylt ”Sanden” sväng vänster vid skylt ”Nytorp 4″. Följ vägen 3,5 till 4 km så finns vi på gården som ligger på vänster sida.

Kartnål till Nytorp/Pajskarstorp finns här

Kolunda

Åkern ligger precis i närheten av Gräscenters kontor i Eskilstuna. Åk väg 53 skyltat mot Malmköping och Nyköping. (Kommer du från Stockholm ta avfart 133, dvs östra avfarten mot Eskilstuna). Efter ca 8 km från Eskilstuna åk rakt fram i rondell och ett par hundra meter därefter finns en skylt till höger ”Gräscenter kontor”. Vid denna skylt sväng vänster för att komma till åkern.

Kartnål till Kolunda finns här

Kolunda/Hällberga

Kartnål till Kolunda/Hällberga finns här

Rinkesta

Fortsätt på väg 53 mot Malmköping och Nyköping förbi Gräscenters kontor Kolunda. Efter ca 8 km sväng vänster vid skylt ”Ärla kyrka”. Efter 4 km delar sig vägen, sväng då höger mot Eklången och följ muren som kommer upp på höger sida. Där muren slutar svänger du ner till höger för att komma till lastplatsen.

Kartnål till Rinkesta finns här

 

Hult

Alla lastbilar måste åka via Ärla samhälle (för att kunna lasta på vänster-sidan). I Ärla åk mot Eklången. Sväng därefter höger vid skylt Ärla Kyrka. Efter 7-800 meter kommer lastplatsen längs vägen.

Med personbil kan även följande väg åkas: Fortsätt på väg 53 mot Malmköping och Nyköping förbi Gräscenters kontor Kolunda. Efter ca 8 km sväng vänster vid skylt ”Ärla kyrka”. Efter 4 km delar sig vägen, sväng då höger mot Eklången och åk ca 3-4 km tills lastplatsen kommer längs vägen.

Kartnål till Hult finns här: