Blomsteräng

Blomsteräng-exempel

Blomsteräng är ett vackert och praktfullt alternativ till krävande blomrabatter med ogräsrensning. Perfekt för ytor utan slitage som ska vara dekorativa! En blomsteräng kräver minimal passning och skötsel. Dess blomningsperiod är lång, normalt från maj ända fram till september.

Underlag

Blomsterängar trivs bäst i näringsfattiga jordar som inte innehåller fleråriga ogräs som tistlar, kirskål, kvickrot eller nässlor. Innan sådd bör därför mullrik jordar ersättas med näringsfattig jord eller sand. Det kan även vara bra att harva eller fräsa jorden innan sådd för att ytterligare utarma den.

Sådd

Den bästa tiden för sådd är tidigt under våren eller under hösten. tänk på att om du sår på hösten så klarar de ettåriga sorterna inte vintern.

Utsädesmängden är låg (ca 3 g/kvm) och därför bör fröna blandas upp med vetekli eller sågspån för en jämnare spridning. Skånefrös blomsteräng blandas med långsamtväxande gräsfrö ex “Siesta” eller sås helst i rutor 30×30 cm i gräsmattan/grässådden. Sådden ska vattnas ofta och lite fram tills fröna har grott ordentligt. Ingen gödning ska tillföras!

Skötsel

Ängen ska slås en gång på hösten när de flesta sorterna är färdigblommade. Låt slåttret ligga kvar så att fröna kan föröka sig i någon vecka och ta därefter bort växtmaterialet. Klipphöjden bör vara ca 6-8 cm.

Gödsla inte blomsterängen eftersom då tar nämligen gräset över och blommorna trängs ut.

Ha tålamod!

Det första året ser blomsterängen ganska gles ut. Under det andra året kommer dock blommorna fram ordentligt och därefter blir den bara vackrare och vackrare med åren. OBS! Vissa blomstersorter blommar inte förrän andra året.

För att få en äng som blommar tidigt på våren kan du även plantera in blommande lökar som tulpaner och krokus.

I vår butik

Vi säljer Skånefrös Blomsteräng. Finns i 2 olika förpackningar på 70 gr och 1 kg. 70gr räcker till ca 70-100 kvm om den blandas med 1 kg gräsfrö.  Vi rekommenderar gräsfröblandningen Siesta. Innehåll i Skånefrös blomsteräng (viss variation kan ske olika säsonger):

 • Rödklöver (Trifolium pratense) Rosa
 • Klätt (Agrostemma githago) Rosa
 • Rödklint (Centaurea jacea) Rosa
 • Rödblära (Silene dioica) Rosa
 • Kungsmynta (Organum vulgare) Rosa
 • Malva (Malope trifida) Rosa
 • Rölleka (Achillea millefolium) Vit
 • Prästkrage (Leucanthemum vulgare) Vit
 • Färgkulla (Anthemis tinctoria) Gul
 • Gullmåra (Galium verum) Gul
 • Kärringtand (Lotus corniculatus) Gul
 • Esparsette (Onobrychis viciifolia) Gul
 • Blåeld (Echium vulgare) Blå
 • Honungsört (Phacelia tanacetifolia) Blå
 • Blåklint (Centaurea cyanus) Blå
 • Cikoria (Cichorium intybus)Blå
 • Kornvallmo (Papaver thoeas) Röd
 • Svartkämpar (Plantago lanceolata) Vit/Svart