Mot mossa

Startbild-mossaMOSSIGT VÄRRE… Trots att de flesta inte välkomnar mossa i sin gräsmatta kommer denna växt på besök i nästan alla trädgårdar. Genom att gödsla gräsmattan med produkter som motverkar mossa och kalka sura jordar (under pH 5,5) går det att ta bort och hålla mossa borta. Om man har mycket mossa på tomten finns det effektiva “mossdödande” produkter. Tänk på att aldrig kratta bort mossa eller använda mossrivare på mossa utan att ha dödat mossan innan.

Ovälkommen växt

Mossa är ovälkommet i de flesta gräsmattor och trädgårdar. Denna växt förökar sig gärna på vår och höst och konkurrerar snabbt ut gräset.  Mossa trivs i regel i sura och fuktiga miljöer,  men många sorter klarar även av torka bra. Fortplantningen sker när marken är våt, då ”hanncellerna” simmar över till ”honorganet” och befruktar.

Döda alltid mossan med ex järnsulfat innan du använder mossrivare eller på annat sätt försöker ta bort mossan. Annars sprider sig mossan! Eftersom järnsulfat ger ett lägre pH på jorden är det en fördel att kalka efter man tagit bort mossan.

Varför tar mossan över?

Finns mossa i gräsmattan är det bra att fundera över varför mossan har hittat dit.

Är marken fuktig och skuggig?

Döda mossan, ta bort mossan när den är svart och så i med en frösort för skuggiga områden.

Är gräsmattan dåligt dränerad?

Vatten som står still ger naturligtvis fuktig mark. Att dränera ytan kan innebära allt i från att gräva ett dike runt gräsmattan som leder bort vatten till en större insats som att göra om hela underlaget.

Är jorden sur?

Mossa trivs bättre vid lågt pH-värde och då kan det vara läge att kalka. Gräsmatta växer bäst i pH 6-7. I regel behövs alla tomter kalkas en gång om året.

Var det länge sedan gräsmattan gödslades?

Det absolut bästa sättet att motverka mossa är att gödsla gräsmattan 3-4 gånger per år. Även om mossa har tagits bort så kommer den tillbaka om inte gräsmattan gödslas. Idag finns både “mossdödande” produkter, men även gödning innehållande järnsulfat, som är effektiva att underhålla med. Gödningen ger gräsmattan kraft att växa och mossan har då mycket svårare att få fotfäste.

Våra produkter mot mossa

MOT-MOSSA-PRODUKTER

  • Grönare gräs: är ett kraftfullt näringstillskott som effektivt tränger ut mossan, samtidigt som gräset får en grönare nyans. Grönare gräs ger även gräsmattan bättre härdighet under vintermånaderna och minskar risken för vinterskador. Innehåller mer än 60 % järnsulfat som är dödligt för mossan. En förpackning räcker till upp till 1000 kvm.
  • Premium sport/långsamtverkande: (NPK 23-3-6) är ett långsamtverkande fullgödselmedel för gräsmattan, som även motverkar mossan. Denna produkt är bra för att underhålla gräsmattan och hålla mossan borta.
  • Biogrön/Organica: (NPK 10-1,5-4 +12Fe) är en skonsam gödning som motverkar mossan och som kan användas i hela trädgården. Denna miljövänliga gödning innehåller 12,5 % järnsulfat som är dödligt för mossan.
  • Superb/mot Mossa: (NPK 17-3-10+5Fe) Växtnäring för gräsmattan som innehåller 5% järnsulfat som tränger bort mossan.