Kontakta Oss FÖr Rådgivning och PRISFÖRFRÅGAN
Eskilstuna 016 – 70 700
Stockholm 08 – 531 707 25
Uppsala 018 – 26 26 46
Västerås 021 - 80 33 00

  SEDUMMATTA – SEDUMTAK

   

  Sedumtak

  Sedum är lättskötta fleråriga växter, som även kallas för fetknopp/fetblad. De behåller regnvatten och klarar därför bra av torka och soliga lägen. Sedum kan ha ett tunt lager med jord eller ska planteras i väldränerad jord. De planteras därför ofta på tak, i rondeller eller i rabatter och stenpartier.
  Sedum odlas på färdiga plattor, som är ca 0,81 eller 1,2 kvm stora. Med sedummatta går det snabbt att etablera och du slipper rensa ogräs fram tills att utrymmet mellan sedumplantorna har växt ihop. Vår sedummatta och sedumplantor trivs i halvskuggiga till soliga lägen och är lämplig i härdighetszoner upp till H4.

  Tänk på! På varma dagar (över 15 ̊C) är det särskilt viktigt att vattna oplanterade sedummattor eller sedumplantor. För att undvika uttorkning ska oplanterade mattor vara i skugga och vattnas dagligen om sedumet ser torrt ut.

  SEDUMMATTA

  Sedummatta-i-trädgården

  2 olika sedummattor

  Gräscenter AB har 2 typer av sedummattor till försäljning; “Flex” och “Premium”. Flex är lämplig att lägga på marken som i trädgården, rondeller, slänter osv. Premium är brandskyddsklassad enligt Roof(t2) och därför lämplig för läggning på tak.

  Förutom att det skiljer sig mellan sorter på de olika mattorna har de 2 sedummattorna olika erosionsnät, som gör mattorna lämpliga att lägga i sluttningar/lutningar. Flex har kokosmatta som erosionsnät vilket är biologiskt nedbrytbart. Premium har ett ej nedbrytbart erosionsnät vilket är lämpligt på tak.

  Placering 

  Soligt till halvskugga. Sedum i halvskugga har längre etableringstid än normalt. Lägg inte sedummatta i skugga då tar mossa och ogräs över.

  Underlag
  Vid läggning på mark

  Underlaget ska vara väldränerat och ha ett minimalt underlag av jord, för att ogräs inte ska etableras. Ta bort allt ogräs innan läggning.

  Exempel på uppbyggnad är:
  1. 5 cm makadam
  2. Geotextil (ex 300 g/kvm)
  3. 4-5 cm mineralsubstrat
  4. Sedummatta Flex

  Optimalt för läggning på mark är en lutning under 25 grader.

  Vid läggning på tak

  Det finns flera alternativ och sätt att bygga upp gröna tak. Vi säljer endast uppbyggnad enligt Byggros. Se gärna deras hemsida för fler förslag. Nedan följer ett exempel.

  Vid taklutning från 0-20 grader

  1. Tätskikt ex. högkvalitativt täckpapp
  2. Vattentätt och rothämmande membran (Rotfast överpapp eller FLW400 rotspärrsfolie)
  3. 300 g skyddsgeotextil
  4. 25 mm dränplatta, Diadrain2
  5. Fuktighetshållande filterduk VH1200
  6. Premium sedummatta

  Denna metod ger vikten ca 55 kg/kvm när materialen är vattenmättade. Total tjocklek ca 65 mm.

  Vid taklutning från 10 grader

  1. Tätskikt
  2. Vattentätt och rothämmande membran (Rotfast överpapp eller FLW400 rotspärrsfolie)
  3. Fuktighetshållande filterduk VH1200
  4. Premium sedummatta
  Plantera med fördel på våren och tidig höst

  Väderleken är mildare för nyplanteringar på vår och tidig höst vilket leder till att sedumattan kräver mindre bevattning vid anläggning. Vi rekommenderar läggning fram till 15 September, då hinner mattan rota sig innan vintern.


  Sedummatta-med-hand

   

  Det är inte alla sorter som trivs

  Sedummattan innehåller 11 olika sorter. Det är normalt att vissa sorter dör väl på plats.

  Bevattning vid etablering

  Det är viktigt att underlaget vattnas en gång ordentligt både innan och efter läggning för att aktivera rotsystemet och därmed få sedummattan att etablera sig. För snabb etablering är bevattning ett krav. Sedummattorna ska hållas fuktig fram tills sedumet har vuxit fast.

  Sedumplantans färg och utseende varierar beroende på läge, årstid och mellan åren

  En sedumsort  kan se annorlunda ut om den växer i halvskuggigt respektive i soligt läge. Generellt  får sedum en rödaktig färg under tidig vår då det är torrt och återfår en grönaktig färg när det kommer nederbörd. Variationen i en sedummatta mellan åren kan vara stor då fördelningen mellan sorterna  förändras.

  Sedummatta-genomskinlig-bak
  Skötsel
  • Sedum ska aldrig klippas och kräver minimal skötsel.
  • Gödsla 1 ggr/år med långsamtverkande gödning, ex Skånefrös NPK 23-3-6.
  • Ta bort löv och eventuella ogräsplantor för hand 2 ggr/år (vår & höst). Observera att det kan finnas vilda sedumplantor som inte behöver vara ogräs. Maskrosor överlever normalt inte och försvinner av sig självt om underlaget är väldränerat.

   

  SNABBFAKTA OM SEDUMMATTA:Sedummatta--på-pall

  TEKNISK DATA
  MARKSEDUM
  ‘Flex’
  TAKSEDUM
  ‘Premium’
  Storlek:ca 1,2 kvm/flakca 0,81 kvm/flak
  Tjocklek:ca 1-2 cmca 3 cm
  Bredd:ca 100 cmca 78 cm
  Längd:ca 120 cmca 104 cm
  Vikt:ca 10-25 kg/kvmca 25-35 kg/kvm
  Pall:ca 24 kvm/ pallca 20 kvm/pall
  Täckning:ca 85 %ca 95 %
  Sorter:10-12 st olika12 st olika
  Brandskyddsklass:Ej brandskyddsklassatUppfyller BroofT2
  SORTER
  Trivialt namnLatinskt namnMARKSEDUM ‘Flex’TAKSEDUM ‘Premium’
  Gul fetknoppSedum AcreX
  Gul fetknopp ‘Oktoberfest’Sedum Acre
  ‘Oktoberfest’
  X
  Kantig fetknoppSedum SexangulareXX
  Hällknopp alt vit fetknoppSedum Album LX
  Hällknopp alt vit fetknopp ‘MuraleSedum Album L
  ‘Murale’
  X
  Hällknopp alt vit fetknopp
  ‘Coral carpet’
  Sedum Album L
  ‘Coral carpet’
  X
  BergfetknoppSedum Montanum ssp orientaleX
  Sibirisk fetblad
  ‘Immergrünchen’
  Sedum Hybridum
  ‘Immergrünchen’
  X
  Sibirisk fetbladSedum HybridumX
  Blek fetknoppSedum hispanicum X
  TofsfetknoppSedum forsterianum smX
  Smaragd fetbladSedum Floriferum X X
  KamtjatkafetbladSedum Kamschaticum alt EllacombianumXX
  SkuggfetbladSedum PulchellumX
  Stor fetknoppSedum ReflexumXX
  Ochotskt fetbladSedum Selskianum trueX
  Kaukasiskt fetblad
  ’Summer glory’ 
  Sedum Spurium
  ’Summer glory’
  X
  Kaukasiskt fetblad
  ‘Coccineum’
  Sedum Spurium
  ’Coccineum’
   XX