GDPR

Gräscenter AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. “Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du blir kund hos oss,  genomför ett köp eller lägger en beställning, kommunicerar med oss via e-post, formulär på hemsidan eller vår onlinebutik där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, telefonnummer, personnummer (vid betalning mot faktura), adress samt e-postadress. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor om du till exempel vill betala mot faktura. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och en kreditupplysning.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

– Kunna lägga en beställning åt dig, antingen för att hämta i någon av våra butiker eller för att få en hemleverans.
– Göra utskick till dig (gäller endast företagskunder)

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera din order och kunna göra en korrekt uppföljning. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter vara kund eller så länge lagen kräver att vi sparar informationen om ditt köp.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig och kan begära en kopia.

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter så länge det inte är förbjudet enligt lag.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från eventuella utskick ifrån oss och i samband med det så upphör vi databehandling för det ändamål och tar bort dina personuppgifter från
vårt register. Avregistrering sker genom att du kontaktar oss och meddelar att du vill bli avregistrerad. Du meddelar oss din önskan via mail till info@grascenter.se.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.