Rulla gräsmatta under hösten

Vid utrullning av färdig gräsmatta under hösten

Gräsmattan rotar sig eventuellt inte innan vintern, vilket innebär en ökad risk för vinterskador. Gräscenter AB reklamerar inte gräsmatta för att den är orotad innan vintern eller pga vinterskador.  Följ nedanstående rekommendationer:

  • Vattna en vid läggning och därefter vid behov. Gräsmattan får inte bli torr innan rotningen är klar men inte heller för blöt. Kontrollera dagligen fuktigheten på gräsmattan och jorden inunder med hjälp av handen.
  • Gödsla efter första klippningen, under september/början av oktober med höstgödsel (ex PK11-21) samt Ferrogent för att minska risk för vinterskador.
  • Håll gräsmattan fri från löv under hösten/innan vintern kommer.
  • En gräsmatta som inte har rotat sig innan vintern får man inte använda/gå på under vintern. Gräsmattan fryser och tinar i vår.
  • Snö som innehåller salt eller grus får inte skottas upp på gräsmattan under vintern.
  • I vår måste gräsmattan krattas igenom med en räfsa av PLAST för att ta bort löv och eventuella vinterskador.
  • Gräsmattan ska vattnas i vår för att kunna fortsätta rotningsprocessen, speciellt om den inte hann rota sig ordentligt innan vintern. Vid en torr vår ska gräsmattan vattnas från att tjälen har gått ur marken fram tills gräsmattan har rotat sig.
  • I vår (troligen i början av maj beroende på vädret) måste gräsmattan få näring via en gräsmattegödning. Kontakta oss så hjälper vi er med en gödning som passar!

Tänk på att gräsmattan i vår kan se trött och gul ut – det är normalt både för en gräsmatta som inte har rotat sig innan vintern och en gräsmatta som är nylagd hösten innan. Det kan ta till slutet av maj innan gräsmattan blir grön och frodig.

Det är ovanligt att en gräsmatta inte tar sig om man följer våra rekommendationer.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss!