Företaget Gräscenter

 

Gräscenter AB bildades 1979 av makarna Ann-Cristin och Kjell Rosén med en odling som låg utanför Eskilstuna i Barva socken. Gräset skördades utav två personer, en som styrde gräsupptagaren och en som lade gräsrullar på pall för hand.

Numera har Gräscenter AB flertalet odlingar i trakterna kring Eskilstuna och den gamla gräsupptagaren har för länge sedan pensionerats. 1989 flyttade makarna till Kolunda Farm (Stenkvista, Eskilstuna) där huvudkontoret med verkstad ligger idag. Hösten 1998 öppnades försiktigt en filial i Stockholm för avhämtning av gräsmatta och övriga produkter. Filialen har vuxit och har för ett par år sedan flyttat och blivit till ett kontor som ligger precis där färjan går över till Ekerö i Norsborg. 2006 öppnades en provisorisk avhämtningsdepå i Uppsala för att möta efterfrågan från kunderna från och i närheten av Uppsala.

Vi har idag färdig gräsmatta för avhämtning i Stockholm, Eskilstuna och Uppsala, men levererar naturligtvis även till nästan alla orter norr om Linköping.

Våra grundare

Gräscenters grundare Kjell Rosén är certifierad lantbruksmästare och har således en lång och mångårig teoretisk och praktisk kunskap i att odla vackra, gröna och inte minst slitstarka gräsmattor. Det är inte bara gräsmattorna som har utvecklats och blivit utav bättre kvalitet genom åren, utan även maskinparken. Kjell byggde världens första automatiska gräsupptagare, som idag säljs både på den Nordiska och Europeiska marknaden. I fokus för maskinens utveckling fanns de anställdas arbetsmiljö och framförallt ryggar. Idag läggs rullarna automatiskt på pall och ingen ”ryggkraft” behövs!

Gräscenters andra grundare, Ann-Cristin Rosén, har en kunskap utöver det vanliga när det gäller leveranser och frågor om gräsmattor, underlag, ogräs och bevattning. Hon hjälper fortfarande till idag med specialfrågor och som bollplank.

Nuvarande ägare

2016 sålde Ann-Cristin och Kjell företaget till sina barn Lisa, Niklas och Annie som idag driver Gräscenter. Genom att våra två grundare har delat med sig av sina kunskaper och nuvarande ägarnas engagemang har företag kunna växa till det vi är idag; Sveriges ledande gräsmatteproducent.

 

 

Världens första automatiska gräsupptagare

Världens första automatiska gräsupptagare utvecklades av Kjell Rosén och har idag utvecklats till ett europeiskt varumärke vid namn Hytek och erbjuder flera fördelar;

Hytek är den enda automatmaskinen där föraren själv kan korrigera och avlägsna dåliga rullar som skärs, vilket är nödvändigt för att kunna hålla hög kvalitet.

  • Maskinen är tillverkad och utprovad i Europa och till följd därav anpassad till det europeiska klimatet och de kvalitetskrav som ställs inom Europa.
  • Endast Hytek erbjuder automatisk lastsäkring (nätning), pallet injection (automatisk matning av lastpall) och sidoutlastning av gräspallarna, vilket medför att de inte blockerar maskinens framfart när den passerar vid nästa tillfälle.
  • Återförsäljare, reservdelar och expertis är alltid nära till hands.
  • Flera olika modeller med olika funktioner och i olika prisklasser finns.

 

 

Hytek-från-förarplatsen