Kontakta Oss FÖr Rådgivning och PRISFÖRFRÅGAN
Eskilstuna 016 – 70 700
Stockholm 08 – 531 707 25
Uppsala 018 – 26 26 46
Västerås 021 - 80 33 00

SEDUM PÅ TAK

Sedumtak / Taksedum

Perfekt till gröna tak
Sedum kräver lite skötsel, är torktåligt och har ytligt rotsystem. Detta gör att sedummattan passar perfekt på en utsatt miljö, såsom ett tak. Ett sedumtak är dessutom vackert. Tänk dig att titta ut på ett frodigt och blommande garagetak!

Fördelar med sedumtak
• Isolerar byggnaden.
• Dämpar buller.
• Tar hand om förorenat dagvattnet.
• Förbättrar luftkvalitén, då växterna binder luftföroreningar och damm.
• Jämnare temperatur inomhus (det blir svalare om sommaren och varmare om vintern).
• Skyddar tätskiktet från UV-ljus, vilket förlänger tätskiktets livslängd.
• Bra för djurlivet, ex fjärilar, insekter och fåglar.

Olika uppbyggnader

Det finns flera olika system och uppbyggnader till sedumtak. Vi
rekommenderar att man följer
respektive leverantörs rekommendationer, då det är deras garantier som gäller.

Klicka på länkar nedan för att komma till våra exempel på uppbyggnad för respektive sedummatta:

Uppbyggnad SEDUMBACK

Uppbyggnad PREMIUM

Uppbyggnad FLEX

Uppbyggnad MOSS-SEDUM

.

Sedumback
Ett allt-i-ett system med dränering, jord och sedum färdigt i en plastlåda. Sedumbackar är lätta att hantera, en person kan bära flera samtidigt. Sedumbackarna är fordiga med god artrikedom av härdiga sedumsorter. Samma tillverkare som sedummatta Premium.

Sedummatta Premium 
Hos oss är Premium det populäraste valet till sedumtak som tyvärr har drabbats av misskörd. Under 2017 har kraftigt regn förstört årets skörd och endast ett fåtal mattor finns kvar. Premium är framtagen för skandinaviskt och nordiskt klimat. Sedummattan är odlad på ett nät av konstfiber som inte förmultnar.

Sedummatta Flex
Flex har funnits länge på marknaden och är väl beprövad på sedumtak. Sedumatta är odlad i Holland och leverantören garanterar en mossfri sedummatta. Flex, till skillnad från Premium och Moss-sedum, kräver inte att skarvar behöver fyllas på med substrat.

Sedummatta Moss-sedum
En svenskodlad sedummatta med härdiga sedumsorter. Erosionsnätet är i konstfiber, det innebär att sedummattan kan tas bort och läggas tillbaka om taket behöver repareras.

Gröna tak väger
Taket ska klara vikten av sedummatta och uppbyggnad. Tänk på att både underlaget och sedummattan ökar i vikt när det är vattenmättat.

Brandsäkert
Ett grönt tak måste vara brandsäkert för att försäkringen ska gälla. Våra sedummattorna till tak är godkända enligt brandskyddsklass Broof(2). Även underlaget ska vara brandsäkert, fråga oss gärna om du har funderingar.

Rotsäkert takpapp
Använd både ”hängslen och livrem” och montera ett rotsäkert takpapp som tätskikt. För att försäkringar ska gälla ska läggningen utföras av en auktoriserad takläggare.

Som exempel finns Temaflex Green, som är ett rotbeständigt tätskikt för gröna tak.

Singel eller annan dränering

Takfoten och andra avrinningsytor, ex ränndalar, ska hållas fria från sedum eller ha ett dränerande lager. För att vattnet ska ha fri framfart kan ett dränerande lager läggas    under en sedummatta. Vissa ytor är bättre att belägga med singel (obs! naturrunt och tvättat).

Ytor, som får för lite regn, beläggs tex med singel. Intill fasader lämnas 0,5 meter från husvägg som beläggs med singel, precis som under takutsprång.

Singel får inte läggas direkt på tätskiktet, utan läggs på ett skyddande lager med geotextil eller fuktighetshållande filt.